Neden
Düşünür
Koleji ?

✱ Düşünür Eğitim Sistemi (DES) düşünür koleji uzman eğitim kadrosu tarafından,
dünyanın ve ülkemizin eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır.
✱ Her öğrencinin farklı özellikleri olduğunu kabul ederiz.
✱ Uyguladığımız öğrenci merkezli özgün programlarla zengin ve nitelikli bir öğrenme ortamı oluşturuyoruz.
✱ Her öğrencinin başarılı olabileceği yönlerini keşfediyor,
yetkinliklerini, yeteneklerini ve çok yönlü becerilerini geliştiriyoruz.
✱ Düşünür Eğitim Sistemi (DES) ile öğrencilerimizi, ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlara,
bir üst eğitim kademesine ve hayata hazırlıyoruz.

Global Languages Programme

✱ İngilizce ediniminde mümkün olduğunca dile maruz kalmak en önemli etkenlerden biridir.
✱ İlkokul yıllarında gerçek ortamlara yakın kurgusal ortamlar tasarlanarak çocukların en üst seviyede dile maruz kalmaları sağlanır.
✱ Erken yaşlarda başlayan dil edinimi bir sonraki aşamalarda çocuğun dili doğal ve ezbere dayalı olmadan kullanmasını sağlar.
✱ İlkokulu bitiren bir çocuk A2.3 seviyesinde İngilizce kazanımlarını dört dil becerisinde de edinmiş olur ve bağımsız kullanıcı olma yolunda ortaokul programına hazır hale gelir.Ön Kayıt Formu
Her Çocuğun Öğrenme Stili Farklıdır
izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul
★ Bilingual Programme
★ Content & Language Integrated Learning
★ Communicative Method
★ Wake Up Activity & English In Action
★ Sharing Sessions

   Dünya Dilleri Eğitimi

✸ Düşünen, araştıran, üreten dünya vatandaşı bireyler olma yolunda en önemli edinimlerden biri de İngilizce ve farklı dünya dillerinde dört dil becerisinde belirlenen hedeflerde dile hakim olmaktır.

izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul

✸ Düşünür Koleji’nde öğrencilerin erken çocuklukta temelleri atılan dünya dillerini öğrenmeye olumlu tutum geliştirmeleri ve bu olumlu tutumlarını, hayat boyu öğrenme düzlemine taşımalarını sağlamaktır.

✸Seçmeli dünya dili (Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi) edinim programı erken yaşlarda başlar ve ortaokulun sonuna gelindiğinde A2.3 seviyesinde temel kullanıcı kazanımları edinilmiş olur. izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul ✸ Öğrenci dört dil becerisinde de kendisini temel ihtiyaçları konusunda rahatlıkla ifade eder ve günlük hayatta hedef dilde iletişim kurabilir. ‘Global Thinkers’ projesiyle 21. yüzyıl yaşam becerileri kapsamında eleştirel düşünce, işbirliği, yaratıcılık ve iletişim becerileri dünya dilleri programına entegre edilmiştir.

Öğrenci Kulüpleri

Yetenek Geliştirme Programı (Kulüpler)
► Kent Kültürü
► Toprak ve Mutfak
► Tamir Atölyesi
► STEM-Maker
► Kodlama
► Lego-Robotics
► Satranç
► Scrabble
► İngilizce Drama
► Dünya Dili Drama
► Jimnastik
► Basketbol
► Badmington
► Floorbol
► Masa Tenisi
► İzcilik
► Modern Dans
► Bale
► Piyano
► Gitar
► Futsal

After School Etkinlik Listesi
► Kent Kültürü
► Toprak ve Mutfak
► WoodArt
►Tamir Atölyesi
► D-STEAM
► Maker-D
► Kodlama
► Lego-Robotics
► Satranç
► Scrabble
► Cooking (English)
► Jimnastik
► Basketbol
► Masa Tenisi
► İzcilik
► Modern Dans
► Bale
► Piyano
► Gitar
► Okul Korosu
► Okul Orkestrası

Düşünür PISA
(PISA-D)

Akademik programın 21. yüzyıl yaşam becerileri ile taçlandırıldığı ve bütün disiplinlerin yatay ve dikey olarak interaktif planlandığı öğrenme programımız öğrencilerimizin bireysel ve çevresel kimliğinin oluşumuna etki eder.
Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış zengin ders içerik ve programları izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul ★- MEB’e göre yüzde elli daha fazla ders saati ve etkinlik
★- Haftada 20 saate kadar İngilizce
★- Haftada en az 2 ders kulüp dersi
★- Haftada en az 2 ders TechZone
★- Haftada en az 2 ders Beceri Atölyesi
★- Eksik tamamlama etütleri

Geliştirilmiş Eğitim Programları

✸ Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış zengin ders içerik ve programları,
✸- MEB’e göre yüzde elli daha fazla ders saati ve etkinlik,
✸- Eğitim ve öğrenme yılı başlamadan bir hafta önce akademik hazırlık programı, izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul ✸ Hazır bulunuşluk sınavı,
✸ Yoğun etüt programı,
✸ Konu sonu tarama testleri,
✸ Haftalık deneme sınavları,
✸ Eksik tamamlama etütleri planlanır ve uygulanır.

 Öğrencilerimiz

► İşlevsel ve ihtiyaçlara uygun robot tasarımı yaparlar.
► Yaptıkları robotları kodlama yardımı ile hareket ettirirler.
► Robotlara verilen görevleri, yazılım ve kodlama dillerini kullanarak yerine getirmelerini sağlarlar.
► Yıl sonunda “Düşünür Robot Festivali” yaparlar.► Ahlaki online kararlar alabilen,
► Teknolojiyi doğru kullanan,
► İnternet ortamında ulaştığı bilgilerin doğruluğunu test edebilen,
► Online davranışlarının etik ve yasal sonuçlarını bilen öğrenciler.