Narlıdere Düşünür Koleji Anaokulu

Neden Anaokulu (okul öncesi) Eğitimi?
Marmara (Ö. Unutkan 2003) ve Hacettepe (S. Erkan - A. Kırca 2010) Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından yapılan araştırmalara göre okul öncesi eğitimi alan çocukların okul başarısının okul öncesi eğitimi almayanlara göre daha yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Kavram, matematik, okuma yazma, anlama, işitsel, görsel, mekansal algı becerilerinin okul öncesi eğitimi ile daha ileri düzeye çıktığı gözlemlenmiştir.
Okul Öncesi Döneminde;
- Olumlu ve olumsuz yaşantılar, çocukların gelecek ve okul yaşamlarını etkiler.
- Çocukların zeka, kişilik, duygusal gelişimi büyük ölçüde tamamlanır.
- Emici zihin evresi devrededir. Zihin duyular yoluyla çevredeki her şeyi mıknatıs gibi çeker.
- Zarafet, kibarlık ve sosyal becerilerle ilgili pek çok davranış kazanılır.
- Dünya dilleri edinimi başlar.

Anaokulu Uygulamaları

Coding Town

Düşünür erken çocukluk döneminde öğrenciler, basılı materyaller ve oyunlar yardımıyla algoritmik düşünme becerisi kazanır ve kendi oyunlarını kurgularlar; verilen problemlere çözüm yolları üretirler.

Mathazone

MATHAZONE eğitim programı çocuklara gerçek hayattaki kavramları keşfederek güçlü matematik alt yapısı oluşturan okul öncesi programıdır.

GEMS

Merak Eden Düşünür Kaşifler GEMS Bilimin temelini oluşturan fen ve matematiği, ilgi çekici ve eğlenceli etkinliklerle sevdirerek, uygulamalarla da yaparak yaşayarak öğreten bir programdır.

Düşünme Becerileri

Düşünür Erken Çocukluk Eğitimi
‘Global Thinkers’ düşünme becerileri uygulamalarıyla zenginleştirilmiştir.

 • Düşünür Koleji'ne Geliş

  Öğrencimizin anaokulunda geçireceği günün başlangıcı olan zaman dilimidir. izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul Önceden o günkü eğitim programı doğrultusunda zengin uyarıcı bir ortam haline getirilen sınıfımızda, her çocuğun farklı bir birey olarak haklarının gözetildiği, seçeneklerin sunulduğu, diğer günlerden farklı özellikler içeren bir o kadar da önceki yaşantılarla ilişki kurulabilecek bir çevre yaratmayı amaçlamaktadır. Bir eğitim öğretim günü, soru-cevap yöntemiyle günlük konularda öğrencilerle yapılan sohbetle başlar. Çocuklara “Bugün neler yapmak istersiniz?” şeklinde soru sorarak günlük yaşamlarında neler yapmak istediklerine karar verme fırsatına sahip olmalarını sağlamak için, günlük yoklamanın ardından öğrencilerin söylediklerini de göz önüne alarak günlük planın uygulamasına geçilmektedir. Bu süre günün başında yaklaşık 15 dakikalık bir zaman dilimini kapsamaktadır.


 • Serbest Zaman Etkinliği

  İlk saatler serbest zaman etkinliklerine ayrılır. Bu etkinliğe çocukların hangi izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul köşelerde oynamak istediklerini planlamalarını isteyerek başlanır. Çocuğa hangi köşede, hangi materyal ya da materyallerle oynamak istediği sorulur. Çocuklar ne oynamak istediklerini söyler ve o köşelere yönelip istedikleri materyallerle oynamaya başlarlar. Bu çalışma zamanı içinde, çocukların bilgiyi nasıl topladıkları, arkadaşlarıyla nasıl ilişki kurdukları, problemleri nasıl çözdükleri gözlemlenir. Sonra da problem çözme konusunda onlara yol gösterilir. Serbest zaman etkinliği ayrılan süre sona erdiğinde, izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul çocuklara oynadıkları köşelerdeki materyalleri toplamalarını ve yerlerine yerleştirmelerini istenir.

 • Sabah, İkindi Kahvaltıları

  Kahvaltıya hazırlık etkinliği İlk günden başlayarak çocukların kendilerine izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul “bununla işim bittiğinde nereye koyacağım?” sorusunu tekrar tekrar sormasını tembih edilerek sorumluluk duyguları güçlendirilir. Çocuklara sağlıklı yaşayabilmek için gerekli temizlik kurallarını uygulamaları gerektiğini, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanmaları gerektiği açıklanır ve sıra ile tuvalet ihtiyaçlarını ve el temizliklerini yapabilmelerine yardım ve rehberlik edilir. Kahvaltı etkinliği Çocuklara, dengeli beslenme ile ilgili bilgiler aktarılır. Verilen yiyecekleri ayırım yapmadan ve yeterli miktarda yemeleri gerektiği, sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri yemekten kaçınmaları gerektiği açıklanır. Yemek yeme kurallarına dikkat ederek kahvaltılarını yapabilmelerine yardım ve rehberlik edilir. Kahvaltı sonrası temizlik etkinliği ile çocuklara el temizliklerinin ve tuvalet gereksinmelerinin giderilmesine yardımcı olunur ve çevreyi temiz tutmaları gerektiği bildirilerek diğer etkinliğe geçilir.

 • Sanat Etkinlikleri

  Bu etkinlikte, çocukların yaratıcılığı ve estetik duyarlılığını geliştirmeyi izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul hedeflemekteyiz. Bu nedenle çocuklara yeterli zaman, rahat çalışabilecekleri genişlikte bir yer, yaş, gelişim düzeyleri ve bireysel özelliklerine uygun araç ve gereçlere yer verilir. Böylece yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koymaları sağlanır. Sanat etkinliğinde, çocukların paylaşma, işbirliği, yardımlaşma ve sorumluluk almaları için proje çalışmalarına; kopararak, yoğurarak, yuvarlayarak küçük el kaslarını geliştirmeleri için yoğurma maddeleri çalışmalarına; estetik duyarlılığını ve iç dünyalarını yansıtabilmeleri için boya çalışmalarına yer verilir. Sanat etkinlikleri okul öncesi çocuklarının en çok ilgilendikleri ve sevdikleri etkinlikler içerisinde yer almaktadır. Sanat etkinlikleri çocukların el becerilerini geliştirmelerine olanaklar sağlar. Ayrıca bu konuda kullanılan malzeme ve araçları tanırlar. Bir iş başarmanın ve bir eser ortaya koymanın sevincini yaşarlar. Uygulanan sanat etkinlikleri; 1-Kâğıt çalışmaları (Kâğıt yuvarlama, kesme, yırtma yapıştırma, katlama) 2-Boya teknikleri (Sulu boya, pastel boya, parmak boyası, keçeli kalem) 3-Artık malzemeler (kumaş, yün, kürdan, fasulye, pamuk, düğme, boncuk, pipet, kuru çay, mercimek, makarna, kibrit v.b.)

 • Müzik Etkinliği

  Müzik etkinlikleri planlanırken, çocukların dil gelişimlerini, ritme karşı izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul duyarlılık geliştirmelerini, sosyal uyum kazanmalarını dikkate alarak planlama gerçekleştirilir. Müzik etkinlikleri sırasında ses dinleme ve ayırt etme, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, ritim çalışmaları ve müzikli öykü oluşturma gibi teknikler kullanılır. Çocukların ilgisini çekmek için, eski şarkılar tekrar edilirken, sık sık yeni şarkılara da yer verilir. izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul Çocuğun hayal gücünü uyarmasına ve duygularını ifade edebilmesi için fırsat yaratan yaratıcı hareket ve danslara da yer verilir.

 • Öğle Yemeği Etkinliği

  Öğle yemeğine hazırlık etkinliği: Bu etkinlikte öğrencilerin el temizliği izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul yapmalarına rehberlik edilir. Öğle yemeği etkinliği: Öğle yemeği için çocuklar düzenli bir şekilde yemek odasına götürülür. Kurallara uygun yemek yiyebilmelerinde onlara rehberlik edilir. Yemek yeme kurallarına uymayan çocuklara, (Yemek yerken konuşan, ayakta yemek yiyen, çatal ve bıçaklarla oynayan vb.) yemek yeme kurallarını hatırlatıp gerekli uyarılarda bulunulur. Bazı çocukların yemeklerde seçici izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul davranmaları üzerine değişik yöntemler uygulanarak (ör. yemeğini bitirdiğinde ödüllendirilmesi, sınıfta alkışlandırılması vb.) çocukların düzenli beslenmesi sağlanır. Aynı zamanda seçici olmaları da engellenir. Öğle yemeği sonrası etkinlik: Çocuklara nasıl diş fırçalamaları gerektiği, diş fırçalarken nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılır ve uygulamalarında yardımcı olunur. Çocukların el ve tuvalet temizliklerinin yerine getirilmesine rehberlik edilir.

Anaokulu Uygulamaları

Ben Bireyim

Değerler, iyi bir eğitimin önemli bir parçasıdır. Düşünür erken çocukluk döneminde etkinlik ve uygulamalarla değerlere ilişkin bilgilerin temelleri atılır.

Portfolyo

Öğrencilerin yıl boyunca deneyimlediği ve öğrendiği sanat, fen, matematik, okuma-yazma hazırlık gibi çalışmalarını ebeveynlerine sunduğu atölye etkinliğidir.

Okuma Yazma Hazırlık

Düşünür erken çocukluk eğitiminde öğrenciler Düşünür’e özel çalışmalarla okuma yazmanın görsel algı, yazı bilinci, ses bilgisi, kelime dağarcığı gibi temel becerilerini kazanırlar.

Oyun Temelli Beceri

Öğrenciler, Oyun Temelli Gelişim programlarıyla, bireysel ilgi ve gözlemle kendini daha iyi tanıyabilen, çevresi ve kendisi ile ilgili farkındalığı yüksek ve sosyal hayata hazır yaşam becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişirler.

Türkçe Dil Etkinliği
Bu etkinlik ; 1-Hikaye öncesi etkinlik 2-Hikaye anlatımı 3-Hikaye sonrası etkinlik olmak üzere üç grupta ele alınır. izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul 1-Hikaye Öncesi Etkinlikte; Tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmeceler ve konu hakkında konuşma gibi etkinlikler yer almaktadır. Bu etkinliklerin hepsine günlük eğitim programında aynı anda yer verilmez. Etkinlikler arasından birkaç tanesini seçen öğretmen, hikâye öncesinde kullanılan tekerlemeler, parmak oyunları, şiir ve bilmeceleri yalnızca hikâye öncesinde kullanmayıp etkinliklerin geçişlerinde ve zaman zaman etkinliklerin içerisinde de kullanabilmektedir. Tekerleme: Tekerleme öğretirken çocukların ilgisi doğrultusunda birkaç kez tekrar edilir. Çoğunlukla konularla bağlantılı tekerlemeler seçmeye özen gösterilir. Parmak Oyunları: Genelde çocukların ilgilerini toplamak için parmak oyunları yapılır. Çocukların göz-el koordinasyonu kurmalarına, yeni kelimeler öğrenmelerine ve dinleme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olduğu için parmak oyunlarından faydalanılır. Sözcükleri ve buna bağlı hareketleri önce kendisi yapar sonra çocuklarla hep beraber yaparak etkinlik tamamlanır. Şiir: Öğretilecek şiirlerin, kısa, basit ve anlaşılır olmasına ve birde konu ile bağlantılı olmasına dikkat edilir. Bütün çocuklara tek tek şiiri ezberletmeye çalışılmaz. Şiirler bütün sınıfa sık sık tekrar ederek öğretilir. Bilmeceler: Çocukların neden-sonuç ilişkisini kurabilmelerini sağlaması açısından somut kavramlar seçilir. Bilmeceleri sorduktan sonra, çocuklardan gelen cevapları değerlendirilir. Bilemedikleri zaman bilmece hakkında ipuçları verilir. İpuçlarını sadece sözel olarak değil bilmece kartları kullanarak ve hareketleriyle de verilebilir. Yanlış cevapların neden yanlış olduğunu, doğru cevapların neden doğru olduğunu bilmecelerin cevaplarıyla bağlantı kurarak açıklanır. Konu Hakkında Konuşmada ise; O gün yer verilen konu hakkında çocuklarla karşılıklı konuşmalar yapılır. Bu etkinliği yürütürken, konu analizindeki başlıklar soruya çevrilerek çocuklara sorulur. Çocukların konu hakkındaki görüşlerini alınır ve böylece çocukların konuşmalara katılımı kolaylaştırılır. Çocuklardan alınan cevaplar değerlendirilip eksikler tamamlanarak doğrular pekiştirilir. Konuyu anlatırken çeşitli araç ve gereçlerden yararlanılır. (Resimler, fotoğraflar, objeler vb.)
2- Hikaye Anlatma: Öğretmen, hikayeleri toplumsal yaşamla ilgili gerçek olaylardan seçer. Eğlendirirken bilgi vermesine ve bir toplumsal mesaj taşımasına özen gösterir. Hikâye anlatırken, hikaye kartlarından, hikaye kitabından, televizyon şeridinden, kuklalardan yararlanır.
3- Hikaye Sonrası Etkinliği; Çocuğun yaratıcılığını geliştirmek için pandomim, rol oynama, doğaçlama, hikaye tamamlama, hikaye oluşturma, dramatizasyon gibi etkinliklerden bir veya birkaçı kullanılır. Çocukların hikâye sonrası etkinliklerinde, canlandıracakları karakterleri benimseyebilmeleri için müzik ile uyarıcı materyallerden (kostümler, başlıklar, maskeler, şapkalar, kuklalar vb.) yararlanılır.

Oyun Etkinliği:
Oyun programlanırken çocuğun düşüncelerini geliştirmeyi ve bunları uygun bir şekilde ifade edebilmesine, duygularını paylaşmasına yardımcı olunur. Çocukların yaşlarına ve izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul gelişim özelliklerine uygun olarak oyun seçilir. Oyun yerinin özelliğine dikkat edilir ve daha sonra seçilen oyun için gerekli olan araç-gereç ve oyuncakların yeterli olup olmadığı belirlenir, eksiklikleri tamamlanır.
Çocuklara oyun öğretilirken; oyun tanıtılır, oyun hakkında bilgi verilir. Çocukların anlamadığı yerleri sormalarına fırsat verilir. Oyunda rol dağılımı yapılırken çocukların istek ve görüşleri dikkate alınır. Rol dağılımı mümkün oldukça her çocuğa eşit dağıtılır. Roller dağıtılırken çocukların gelişimsel özellikleri de dikkate alınır. Oyun sırasında çocukları cesaretlendirici, onlara karşı hoş görülü ve tarafsız davranışlar sergilenir.
Çocuğun oyununa saygı gösterilir. Oyun oynamaları için yer, zaman ve fırsat yaratılır. Oyunlarında ürettiklerine ilgi gösterilir. Zaman zaman yalnız, zaman zaman arkadaşlarıyla oynaması sağlanır. Çocukların oyunlarına katılarak, onlarla bir problemin çözümünü ele alarak veya deneyimleriyle ilgili tartışarak çocuklarla beraber hareket edilir. Oyun çocuklar için, keşfetme, öğrenme, kendini ifade etme demektir. Oyun, çocukların çevresiyle ilişki kurmasına, duygu ve düşüncelerini yansıtmasına yarayan bir araçtır

Çocuklar oyun oynarken;
1-Yetişkinleri taklit ederek onların yaşantılarını sergilerler.
2-Hayal güçlerini de katarak gerçek hayatı tanırlar.
3-Olumlu ve olumsuz duygularını yansıtırlar.
4-İnsanlarla ilişki kurmayı ve birlikte yaşamayı öğrenirler.
5-Problem çözme yetenekleri gelişir.

Oynanan oyunlar;
1-Hayali oyun (Sınıflarda bulunan ilgi köşeleri; evcilik köşesi, tahta oyuncaklar köşesi, meslek köşeleri ve bloklar ile oynanan oyunlardır.)
2-Sınırlı ve kurallı oyunlar a-) Sakin oyun (öğretmen önderliğinde sınıf içerisinde oynanan oyunlardır) b-) Harek etli oyunlar (öğretmen önderliğinde bahçe içerisinde oynanan oyunlardır) c-) Dinlendirici oyunlar

 • Okuma-Yazma Hazırlık

  Bu etkinlikte çalışmalar basitten karmaşığa doğru sıralanıp uygulanır. izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul Okuma-yazma çalışmalarına, çocuklar parmaklarını havada ve farklı zeminler üzerinde değişik şekiller oluşturacak biçimde hareket ettirerek başlanır. Daha sonra üç boyutlu çalışmalardan, tek boyutlu çalışma olan kâğıt üzerinde kalem yerine pastel veya mum boya kullanılan çalışmalara geçilir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarında, uygun kitaplardan da yararlanmaktadır. Kitap çalışmalarında noktaları birleştirme, çizgi çalışmaları, kavram testleri, kavram çalışmaları da yapılmaktadır. Hazırlanan çalışmalarda, çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun olmasına dikkat edilir ve bu etkinliklere düzenli olarak yer verilir.

 • Fen ve Doğa Etkinlikleri

  Fen ve doğa çalışmaları çocukların gelişimlerine yardım eder; onların hayata izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul karşı tavırlarında değişiklikler meydana getirir. Davranışlarını etkiler ve ilgi alanlarını genişletir. Onlara daha etkili düşünme yollarını öğretir problem çözme yeteneklerini geliştirir. Bütün sınıflarımızda düzenli olarak her ünite de deney yapılmaktadır. Öğrenciler, bu köşede kendi kendilerine uygulama olanağı bulmaları onları yaratıcılığa götürmenin yanı sıra öğrenmelerini de kolaylaştırır.

 • Eve Gidiş Hazırlığı

  Eve gidiş hazırlıkları süresinde çocuklarla, ertesi güne ilişkin izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul bireysel planları hakkında konuşulur ve onlarla yapılacak eğitim çalışmalarının gelişmesine aktif katılımları sağlanır. Öğretmen eşliğinde çocuklar oynadıkları oyuncakları yerlerine kaldırır ve sınıfın düzenli bir biçimde bırakılmasını sağlar. Çocuklar öğretmen gözetiminde ve yardımıyla çantalarını toplayıp giysilerini giyerler. Öğretmen, servis görevlilerine ya da velilerine öğrencilerini tek tek teslim eder.

Veli İle İletişim

Veli - Öğretmen Görüşmeleri

Çocuğun derslere ilgisi, davranışları, ders dışı etkinliklere katılma durumu ile ilgili bilgi almak isteyen veli, belirtilen saatlerde okula gelerek öğretmenler ile görüşür. Görüşme, güven duygusu ve nezaket kuralları içerisinde, çocuğun gelişimini değerlendirmek ve varsa sorunlarına birlikte çözüm aramak amacıyla yapılır.

Telefon Görüşmeleri

Telefon görüşmeleri, anne baba tarafından memnunlukla karşılanan bir iletişim yoludur. Telefon görüşmeleri acil durumlarda sadece problemleri iletmek amacıyla değil, çocukların ve ailelerin ihtiyacı olduğu durumlarda ve olumlu duyguların paylaşılması amacıyla yapıldığında daha etkili olmaktadır.

Haber Mektupları

Haber mektupları okulla ev arasındaki iletişimi sağlayan önemli bir araçtır. Eğitim ile ilgili yenilikler, programlarda yapılan değişiklikler, okulda yapılan etkinliklerden örnekler, evde anne babaların çocuklarıyla yapabilecekleri basit etkinlikler haber mektuplarında yer almaktadır.

Gözlem Notları

Çocuğun günlük davranış ve katılımlarının bir özetidir. Yazılı olarak hazırlanarak veliye ulaştırılır.